top of page

#REFERENDUMPRAHA4

První referendum v Praze 4: Stop dalšímu nevýhodnému pronájmu radnice

My Story

​Úvodní slovo

25.2.2024

Pokud by Praha 4 byla samostatná, byla by pátým největším městem v České republice. Jen Praha, Brno, Ostrava a Plzeň mají víc obyvatel než městská část Praha 4. Olomouc, Hradec Králové nebo České Budějovice nemohou konkurovat. Přesto je to již více než 13 let, co Praha 4 nemá svou vlastní radnici a úřad městské části Praha 4 sídlí v pronajaté budově 

u stanice metra Budějovická, v ulici Antala Staška.

V roce 2011 uzavřela radnice vedená ODS Praha 4 nájemní smlouvu na pronájem nového sídla úřadu v ulici Antala Staška. Proč tak musela učinit nevypověditelnou smlouvou na 35 let (až do roku 2046!) s právem opce na dalších 10 let, s plným inflačním nárůstem nájemného bez možnosti jakékoli úpravy, to ví jen ODS Praha 4. 

Díky výše uvedené nevypověditelné smlouvě spolkne dnes platba pronajímateli radnice téměř desetinu rozpočtu městské části, 76 milionů ročně jen na základním nájemném.  Na službách a dále včetně pronájmu vestibulu radnice se dostáváme za rok 2023 k neuvěřitelným 90 milionům ročně. Jen za rok 2022 stouplo nájemné o více než 15%, tedy o částku přesahující 7 milionů ročně. Celkem za roky 2011 – 2023 zaplatila městská část pronajímateli dohromady přes 700 milionů korun. Do cizího, nikoli do svého. Jen pro srovnání, úřad městské části Praha 10, vedle Prahy 4 aktuálně téměř jediná městská část bez vlastní radnice, platí na nájemném ročně 40,5 milionů, tedy více než o polovinu méně než naše městská část a k tomu má ještě navíc 3000m2!

Opakovaně jsme se jako zastupitelé pokusili v tomto směru něco udělat, existují obchodní i právní kroky, jak se snažit smlouvu zrušit nebo minimálně snížit neúnosnou výši nájemného, která znemožňuje další rozvoj městské části Praha 4. Současné vedení radnice, tedy jmenovitě ODS, ANO a TOP 09, z nějakého neznámého důvodů jakékoli kroky v tomto směru vždy zablokují anebo – lépe řečeno – vždy smetou ze stolu.

Když koaliční politik nechce a opoziční politik nemůže, pak situaci může změnit už jen občan. Občan v referendu.

Za účelem konání referenda v naší městské části, které zakáže vedení radnice další prodloužení nájemní smlouvy a uloží vedení radnice skutečně činit aktivní kroky ke zrušení smlouvy či alespoň ke snížení finanční zátěže naší městské části zahajujeme sběr podpisů občanů. Aby se referendum v naší městské části skutečně konalo, je třeba sesbírat podpisy 10% oprávněných voličů zapsaných v seznamu voličů.

Pokud vám není osud naší městské části lhostejný a máte zájem referendum o těchto otázkách podpořit, budeme vděčni za podporu návrhu referenda a připojení Vašeho podpisu na podpisový arch.

Děkujeme!

Přípravný výbor místního referenda

Časová osa jak vznikl nevýhodný nájem radnice

OTÁZKY A ODPOVĚDI

01

Kdy se bude referendum konat?

Referendum se bude konat až poté a za podmínky, že se nám s vaší pomocí podaří nasbírat přes 9 tisíc podpisů. Až poté je městská část Praha 4 povinna referendum vyhlásit. Bude se konat spolu s jinými volbami konanými v daném termínu. Reálně možnými termíny jsou tedy senátní volby na podzim roku 2024 nebo pak sněmovní volby, které se budou konat v roce 2025.

03

Co je vaším cílem a co je cílem referenda?

Ty cíle jsou v principu dva. Nejdříve se pokusit řádnými právními prostředky (a skutečně, nikoli jen na oko) zrušit pro městskou část zásadně nevýhodnou dlouhodobou smlouvu o nájmu radnice, popř. alespoň snížit výši sjednaného nájemného (§ 1764 a násl., § 2000 a násl. občanského zákoníku). Cílem je pak také zabránit prodloužení nájemní smlouvy o dalších 10 let. Nesmíme zapomínat, že na radnici stále sedí ti, kteří původní nájemní smlouvu z roku 2011 schvalovali a také uzavírali.

Současně chceme také otevřít debatu o nové radnici pro Prahu 4 a vytipovat a najít důstojné prostory, ideálně ve vlastnictví městské části Praha 4, resp. Hlavního města Prahy, kde by mohla být nová radnice pro Prahu 4.

05

Proč potřebuje Praha 4 novou radnici?

Protože ta stávající je nevyhovující a neúnosně drahá, tak zní velmi jednoduchá odpověď.

A jak už bylo uvedeno. Současné pronajaté prostory na Budějovické nesplňují potřeby městské části a jejích občanů. Nelze zde oddávat, není zde dostatečně prostorný jednací sál, zastupitelstvo městské části se musí scházet jinde. Není zde dostatek prostoru pro setkávání občanů. Stání ve vestibulu, kde je vyřizována běžná agenda a proudí zde lidé na úřad a současně do zdravotnického zařízení, je také velmi nevhodné a pro Prahu 4 nedůstojné.

07

Co by měla nová budova nové radnice splňovat?

Ideálně by měla být městské části Praha 4. Páté největší město v České republice, kterým městská část Praha 4 podle počtu občanů je, by toho mělo být schopno.

V prostorách radnice by měl být dostatečný prostor pro jednání zastupitelstva, to dnes není. Mělo by zde také být místo pro setkávání občanů, zájmových a profesních skupin. Mělo by zde být možno pořádat přednášku, vzdělávací kurz, mělo by být možné zde uspořádat sezení a klub seniorů. Mělo by prostě jít o vícefunkční, moderní a přívětivou budovu, která tu bude pro občany a městskou část a ne naopak. Když to dokáží v Modřanech, musí to být možné i na Praze 4.

02

Kolik podpisů je třeba nasbírat, aby se referendum konalo?

10% oprávněných voličů, tedy 10% těch, kteří budou oprávněni zapsáni v seznamu voličů v městské části Praha 4. V posledních komunálních volbách bylo v Praze 4 celkem 93.860 oprávněných voličů. Nejsou to tak těžké počty, ale je to velké číslo.

04

Proč je současná radnice na Budějovické nevyhovující?

Výše nájemného předně zatěžuje neúměrně rozpočet městské části a omezuje zásadně možnosti jejího rozvoje. Navíc prostory současné radnice nesplňují potřeby městské části a jejích občanů. Nelze zde oddávat, není zde dostatečně prostorný jednací sál, zastupitelstvo městské části se musí scházet jinde. Není zde místo pro setkávání občanů, profesních skupin, seniorů.

06

Kde má být nová radnice?

Tato otázka bude aktuální až poté, co se vedení městské části Praha 4 skutečně a vážně pokusí se stávající smlouvou a výší nájemného skutečně něco dělat. To se za stávajícího vedení, tedy aby to bylo míněno vážně, nikdy nestane. To změní jen referendum.

Městská část Praha 4 a Hlavní město Praha disponuje několika objekty, které by po rekonstrukci mohly sloužit jako sídlo úřadu městské části. Jen na Pankráci na metru jsou dva objekty, které by k tomuto účelu mohly vyhovovat. Administrativní budova u pošty a také budova ve správě městské části na adrese Na strži 40 . Městská část Praha 4 stále také ještě má ve správě objekt bývalé radnice v Nuslích, v Táborské ulici. Ta je dostatečně reprezentativní a i na náměstí bratří Synků bude v budoucnu stanice metra.

Dokumenty

důležité dokumenty

Tiskovka

tisková zpráva

Výdaje za nájem brzdí rozvoj
Prahy 4, občané vyvolají referendum i o vlastní radnici.

Městská část Praha 4 platí za jeden metr čtvereční nájmu budovy své radnice o 155 procent víc, než jiná, srovnatelně velká pražská městská část. Občané proto začínají sbírat podpisy pro vyvolání referenda, kterým by mimo jiné nařídili vládnoucí koalici snížit výši nájemného a prověřit, zda by vlastní budova radnice nebyla ekonomičtější alternativou.

 

Pro srovnání: o něco menší Praha 10 v současné době ročně vydává na nájem radnice o velikosti 12 537 m² přibližně 40,5 milionu korun ročně (270 Kč/m²), oproti tomu Praha 4 vydává na nájem radnice (bez energií) o velikosti 9 243 m² přes 79,6 milionů korun (718 Kč/m²), a k tomu další téměř milion a půl za provoz vestibulu skrze její městskou společnost. Bez služeb tak na nájmu vlastní radnice jedna městská část přeplácí druhou o víc než 50 milionů korun ročně.

Zdroj dat: Informace Městské části Praha 4 získané podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Hlídač státu 

“V roce 2011 tehdejší vedení městské části uzavřelo nájemní smlouvu na pronájem nového sídla úřadu v ulici Antala Staška až do roku 2046 s inflační přirážkou. Jakékoliv opoziční snahy o zmírnění nájmu ale současná koalice shodila ze stolu a výsledkem toho je stále větší díra v rozpočtu. Trpí tím zejména rozvoj Prahy 4,” říká jeden z iniciátorů petice za vyvolání referenda Lukáš Kaiser Zicha.

 

Kromě toho, že celkový roční nájem současné budovy radnice Prahy 4 je ve srovnání s Prahou 10 téměř dvojnásobný, tak ani prostory nevyhovují jejím potřebám. Zastupitelstvo se kvůli malému jednacímu sálu musí scházet jinde, není možné zde oddávat a chybí prostor pro pořádání přednášek, setkávání občanů nebo profesních skupin.

 

“Chceme iniciovat referendum, kterým bychom současné vedení Prahy 4 zavázali k tomu, aby pomocí odpovídajících právních kroků snížilo neúměrnou výši nájemného, smlouvu nadále neprodlužovalo a vyhodnotilo ekonomickou výhodnost vlastní budovy radnice,” říká další z iniciátorů petice Tomáš Kaplan.

 

Aby se místní referendum mohlo konat, musí ho podpořit minimálně 10 procent oprávněných voličů, tedy přibližně 9 400 občanů Prahy 4. K platnosti rozhodnutí v referendu je třeba účasti alespoň 35 procent voličů, tedy asi 33 tisíc lidí. Všechny informace k referendu se nacházejí na www.prvnireferendumvpraze4.cz

Snímka obrazovky 2024-04-03 o 9.37.45.png
bottom of page